ROP (Prematürenin Retina Hastalığı)

Retina gözün arkasındaki görmeyi sağlayan kısımdır. Prematüre bebeklerin retinası henüz gelişmemiş olduğundan, doğumdan sonraki dönemde hastalıklara açıktır. Bebeklerin 32 haftaya yaklaştıklarında muayene edilmeleri gerekir. Çoğu kez hastalıklı retina kendiliğinden iyileşebilir, bazen de ilerleyip ancak lazer tedavisiyle kontrol altına alınabilecek duruma gelebilir. Retinopati, tedavi edilmediğinde görme kaybına neden olur.

Hazırlayan :  Dr Pınar Dayanıklı
Maslak Acıbadem Hastanesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı